Projecte pilot pel gobern de Mozambique
Client Bergada-Solutions, empresa especialitzada en construcció de vehicles adaptats

Construcció de dos prototips de camions-unitat movil de salud.
Cabines segons model Iveco i remolcs segons planells donats.
Escala 1:25